Serbisyo para sa Bisita

Impormasyon tungkol sa pag-aarkila ng mga kotse, ng mga camping van, tungkol sa public transport, booking ng mga normal at private flights, ng mga barko at tabaw bangka at mga iba pang impormasyon na matatagpuan sa seksyon Serbisyo.

Maari ninyo matagpuan dito ang listahan ng mga serbisyong reception, helpers, tourist guide, logistics, interpreting para sa mga bisita sa aming lugar Veneto at para sa pagsali nila sa aming mga pangyayari at aktibidad sa mas simpleng at seguradong paraan.
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto