Događaj > U “MREŽI” ŽIVOTA

U “MREŽI” ŽIVOTA Kardiopulmonalna reanimacija i defibrilacija
Tečajevi BLSD za osobe koje nisu zdravstveni djelatnici (laici)
 
REHABILITACIJSKA BOLNICA VISOKE SPECIJALIZACIJE (ORAS), priznati čvor rehabilitacijske mreže Regije Veneto (DGRV 2122, 19 studeni 2013), unutar svoje specijalističke djelatnosti promovira i realizira programe kardiološke prevencije. U tom kontekstu je postala stalni akreditirani centar zdravstvenog obrazovanja po zakonu Regije Veneto (DGRV 4282/09) za izvođenje obrazovnih programa iz teme BLS-D (BASIC LIFE SUPPORT  - DEFIBRILLATION), u suradnji sa SUEM iz Trevisa.
Godine 2013, tadašnji Ministar Zdravstva Renato Balduzzi, u suradnji sa Ministrom Sporta, Piero Gnudi, potpisuje dekret “Disciplina certifikacije amaterske sportske aktivnosti i smjernice za opremu i korištenje poluautomatskog defibrilatora i eventualnih drugih lifesaving devices”. Taj je dekret, zajedno sa opširnom kampanjom senzibilizacije populacije i sve većom prisutnošću defibrilatora na teritoriju, generirao velik zahtjev za medicinskim obrazovanjem radi stjecanja znanja za upotrebu tih instrumenata.
Podaci svjedoče da u slučaju srčanog zastoja, efikasna intervencija (kroz upotrebu srčane masaže i defibrilatora) unutar prvih 5 minuta od događaja, moze povećati mogućnost preživljavanja za 50%. Takvi događaji se najvećim dijelom događaju u prisustvu neke druge osobe, koja bi u tom slučaju mogla biti u mogućnosti da promptno reagira, ako je adekvatno educiran i pripremljen za tretirati hitnoću. Zbog tog razloga je rasprostranjenost kompetentnih osoba koje su u stanju pružiti prvu pomoć i BLSD neophodna, s obzirom da do dolaska stručne sanitarne pomoći moze proći određeno vrijeme, koje može biti  kritično za pacijenta.
REHABILITACIJSKA BOLNICA VISOKE SPECIJALIZACIJE (ORAS), kao odgovor na sve veći zahtjev za stručnim osposobljavanjem populacije i osoblja koje se nalazi u situacijama da koordinira sportske ili ine manifestacije sa velikim priljevom publike, je započela, u suradnji sa institucijama i Udrugama (Associazione amici del Cuore, Associazione Lepido Rocco, Comune di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza) vrlo važnu inicijativu u svrhu stručnog osposobljavanja i edukacije neophodne za korektni tretman u slučaju zastoja srca.
Radi se o inicijativi teritorijalne sinergije koja valorizira različite kompetencije, u kojoj važnu ulogu ima ORAS sa svojim visoko kvalificiranim osobljem. Želja je da se takva inicijativa realizira radi velikog utjecaja koje može imati na populaciju i, osim realizacije specifične edukacije, finalizirana je za promociju kuture povezane sa hitnom intervencijom i za omogućavanje realizacije teritorijalne mreže osoba koje povezuje odgovornost, partecipacija i vještina.      
 


DODATNE RADNE INFORMACIJE
REFERENT TEČAJA:
Dr. Lorenza Dal Corso
DOCENTI:
Dr. Lorenza Dal Corso, Specijalist Kardiolog
Dr. Francesca Borsatto, Specijalist Kardiolog
Dr. Davor Perković, Specijalist Interne Medicine
Cristina Lorenzon, medicinski tecnica
Tečaj traje 5 sati.
 
SADRŽAJ I NASTAVNA METODOLOGIJA
 1. Značaj i aplikacija protokola BLS. Uzroci i znakovi uzbune u slučaju srčanog i respiratornog zastoja, ilustracija “lanca preživljavanja”, faze BLS, abeceda pružanja prve pomoći – integrirana lekcija.
 2. Specifični postupak BLS – docenti demonstriraju tehnike reanimacije izravno na lutki za oživljavanje dok učenici promatraju.
 3. Opstrukcija dišnih puteva: uzroci i tretman – docenti demonstriraju manevre za rješavanje opstrukcije dišnih puteva na dva različita slučaja:
  • pacijent pri svijesti: postupak između docenata;
  • pacijent u nesvjesti: postupak na lutki za oživljavanje
 4. Izravna egzekucija protokola BLS – učenici apliciraju metode protokola pojedinačno i u parovima.
 5. Aplikacija defibrilatora, upotreba u slučaju srčanog zastoja, kardio-pulmonalna reanimacija i rana faza defibrilacije – docenti demonstriraju kompletnu sekvencu BLSD kroz dvije varijante, dok učenici promatraju:
  • srčani zastoj < 5 minuta;
  • srčani zastoj > 5 minuta
 6. Praktični test kardio-pulmonalne reanimacije i rane defibrilacije – simulacija scenarija hitnoće u kojoj učenici moraju izvršiti (izravno na lutki za preživljavanje) manevre kardio-pulmonalne reanimacije i rane defibrilacije.
 7. Evaluacijski upitnik i  zatvaranje tečaja – kompilacija upitnika sa raspravom između docenata i učesnika.   
LOKACIJA: REHABILITACIJSKA BOLNICA VISOKE SPECIJALIZACIJE (ORAS), Via Padre Leonardo Bello, 3/C – 31045 Motta di Livenza
KONTAKT: Ured za edukaciju, 0422-287282
 
 • Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione Via Padre Leonardo Bello, 3/c
  Motta di Livenza (TV)

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


L'ORAS vrši sljedeće aktivnosti:
Kardio-vaskularna i pulmološka rehabilitacija kroz bolničko lječenje ili kroz dnevnu bolnicu (day hospital);
Rehabilitacija visoke specijalizacije, posvećena za stečene teške cerebrale ozljede i ozljede leđne moždine u sklopu dnevnog ili bolničkog lječenja;
Muskuloskeletalna rehabilitacija u sklopu ambulantnog, dnevnog i bolničkog lječenja.
Opća medicina i long-term care u sklopu bolničkog lječenja;
Specijalističke ambulante
Preventivni check-up
 
 
Poslovni Kontakti
Via Padre Leonardo Bello 3/c
31045 - Motta di Livenza (TV)
+39 0422287111 www.ospedalemotta.it
Dodatne Informacije
REHABILITACIJSKA BOLNICA VISOKE SPECIJALIZACIJE (Ospedale Riabilitativo di Alta Specialità - ORAS) u Motta di Livenza je projekt ekperimentalnog upravljanja Regije Veneto u području zdravstva. Razvija se početkom 2004 godine, nakon konverzije prethodne bolničke strukture za akutne bolesti u rehabilitacijski centar visoke specijalizacije, konstituirajući Društvo modela miješanog, drustveno-privatnog kapitala (Azienda ULSS 9 Treviso, Dom za Lječenje Abano Terme i Općina Motta di Livenza), akreditirana sa nacionalnim zdravstvenim sustavom i sa istom namjenom kao i strukture javnog zdravstva.
REHABILITACIJSKA BOLNICA VISOKE SPECIJALIZACIJE (ORAS), kao struktura sa rehabilitacijskom namjenom, od prvih dana je obratila pažnju na teme kontinuiranosti lječenja i sa snažnim povezivanjem sa okolnim strukturama, što je rezultiralo da se 2007 stvori Odjel međubolničke rehabilitacije u suradnji sa Azienda ULSS 9 Treviso.
REHABILITACIJSKA BOLNICA VISOKE SPECIJALIZACIJE (ORAS) 2013 godine dobiva priznanje kao čvor rehabilitacijske mreže Regije Veneto, prima pacijente u sklopu bolničnog i dnevnog lječenja, pacijente kojima su potrebni rehabilitacijski programi za tretman trajnih ili privremenih invaliditeta. Prima pacijente iz cijele Regije Veneto, sa kompleksnim kliniko-rehabilitacijskim problemima, garantirajući, kroz stečeno višegodišnje iskustvo svojih rehabilitacijskih multiprofesionalnih i multidisciplinskih timova, realizaciju rehabilitacijskih programa koji predviđaju diversifikaciju istih na osnovi vrste bolesti, kliničke stabilnosti i potreba pacijenata, pružajuci tretman visoke kvalitete čak i u složenim kliničkim slučajevima.
Odjel Rehabilitacijske i Preventivne Kardiologije prima pacijente na subintenzivno bolničko lječenje u ranoj fazi post-operativnog kardiokirurškog zahvata (4-5 dana nakon operacije) i pacijente sa invaliditetom kardiološke, pulmološke i arteriopatske etiologije.
Odjel Fizikalne Medicinske Rehabilitacije – Odsjek Teških cerebralnih ozljede i ozljeda leđne moždine te Odjel Fizikalne Medicine i Funkcionalnog Oporavka provode rehabilitacijsku aktivnost kroz bolničko lječenje, dnevnu bolnicu ili ambulantno lječenje, za osobe svih uzrasta oboljelih od raznih vrsta invaliditeta, trajnih ili privremenih, kognitivnog ili fizičkog tipa, uzrokovanih od bolesti neurološkog, muskolo-skeletalnog ili organskog porijekla.  
Odjel Fizikalne Medicinske Rehabilitacije – Odsjek Teških cerebralnih ozljede i ozljeda leđne moždine uključuje model visoke specijalističke rehabilitacije za teške ozljede mozga (moždana trauma, teška moždana krvarenja i moždane anoksije) i leđne moždine.
Polispecijalistička ambulanta garantira specijalističke multidisciplinarne aktivnosti u prvoj mjeri namjenjene za pacijente hospitalizirane na Odjelima, ali služi i za pacijente sa teritorija Općine Motta di Livenza, iz cijele provincije Treviso i iz okolnih provincija, sve u vidu “globalne skrbi” o pacijentu.
Ambulantna aktivnost osigurava sve najvažnije specijalističke preglede, a posebna pažnja je posvećena na ultrazvučnu radiološku dijagnostiku.
Između usluga na plaćanje koje pruza bolnica, izdvaja se preventivni personalizirani check-up servis, namijenjen i programiran da zadovolji potrebe osobama koje žele kontrolirati vlastiti zdravstveni status i identificirati eventualne faktore rizika.
Pregledi tipa check-up su pojedinačno ciljani na osobu i njene karakteristike: starost, spol i familijarnost, nakon detaljnog inicijalnog pregleda od strane specialista koji organizira nastavak personaliziranog dijagnostičkog programa. Tako organizirani check-up, za kojeg se treba unaprijed predbilježiti, obično se realizira kroz jedan dan (http://www.ospedalemotta.it/it/check-up).


 
Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja