Tema Duhovne rute / Ruta:

Hodočašća i Vjerski turizam

U ovoj temi možete se upisati na niz događaja ili ruta tijekom Svjetskom Izložbi 2015, koje će Vas dovesti do otkrića jedinstvenih mjesta na svijetu. Želite li znati više

Vjerski turizam se predstavlja kao pravo ljudsko iskustvo, daleko od uobičajenog, i sastavni je dio fenomena koji se stalno razvija, u kojem dominiraju tendencije koje izražavaju potrebu za duhovnošću i socijalizacijom.

Hodočašća se, međutim, odnose na točno  određeno putovanje u svetište ili na sveto mijestu sa ciljem zavjeta ili pokore.

Otkrij Događaje Rute HODOČAŠĆA I VJERSKI TURIZAM

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja