Tema KULTURA I DOGAĐAJI / Ruta:

Izdavačke kuće

Nije nužno da izdavač posjeduje strojeve za objavljivanje: za tehnički dio se može osloniti na treće osobe s kojima surađuje; za tisak i papirnatu distribuciju, distribuciju putem računala, radija i televizije ili audiovizualno. Želite li znati više

Izdavačka kuća odabere književne vrijednosti koji zaslužuju da se urede i izdaju: može se raditi o novinskim člancima, knjigama ili tekstovima bilo koje vrste (obrazovni, povijesni, znanstveno-dokumentarni, datoteke i ankete, psihološki ili sociološki, kriminalistički, SF, itd.).

Često je zadatak nakladnika pronaći zanimljive autore za objavljivanje ili organizirati inicijative za promicanje vlastitih autora.

Otkrij Događaje Rute IZDAVAČKE KUĆE

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja