Tema KULTURA I DOGAĐAJI / Ruta:

Kazalište i ples

Ova ruta će Vam dati priliku za pristup nizu događaja, osmišljenih u sklopu Svijetske Izložbe 2015, u kontekstu kazališta i plesa: vrste umjetnosti koje se, stoljećima, spajaju i predstavljaju jednog od najcjenjenijih umjetničkih prikaza. Dovoljno je sjetiti se velikih međunarodnih događanja kao Biennale plesa. Želite li znati više

Kazalište i ples su potpuno stopljeni u kulturi područja, zahvaljujući, i dalje prisutnim, povijesnim strukturama koja predstavljaju spektakl u spektaklu.

Otkrij Događaje Rute KAZALIŠTE I PLES

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja