Tema MANIFESTACIJE, SAJMOVI I SLAVLJA / Ruta:

Manifestacije

U ovoj ruti moći ćete učestvovati u nizu manifestacija na području Venecije osmišljenih za Expo 2015. Želite li znati više

Maniifestacije su generalno gledano  javne ceremonije i spektakli, srednjih ili velikih dimenzija: sportske manifestacije, muzičke manifestacije, izložbene manifestacije.

U regiji Venecije se redovito organiziraju neke od najvažnijih manifestacija koje predstavljaju atraktivni element područja, kako na talijanskom tako i međunarodnom tržištu

Otkrij Događaje Rute MANIFESTACIJE

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja