Tema MANIFESTACIJE, SAJMOVI I SLAVLJA / Ruta:

Sajmovi

Na području Venecije možete posjetiti i sudjelovati na nekim od najvažnijih sajmova na talijanskom i svijetskom nivou. Želite li znati više

Sajmovima se nazivaju i smatraju prave tržišne izložbe, koje se odvijaju na određenim lokacijama i točno određenih datuma, kao na primjer  sajam bicikla, sajam knjiga, ili  sajam uzoraka proizvoda na kojima se izlažu samo uzorci proizvoda koji se kasnije izrađuju i prodaju po narudžbi..                                                                                                            

Otkrij Događaje Rute SAJMOVI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja