Tema Obrazovanje i stručno osposobljavanje / Ruta:

Fakulteti

Venecija, kao i Verona i Padova, je priznata kao vrhunsko sveučilište, te spadaju među pet najboljih sveučilišta na nacionalnoj razini. Neosporna je vrijednost sveučilišta, profesora i znanstvenika iz Veneta, koji su priznati na međunarodnoj razini zbog vrijednosti njihovog rada. Želite li znati više

Postoje mnogobrojni smjerovi, a obrazovni program se se stalno obnavlja i ažurira.

U ovoj ruti moći ćete pristupiti svim inicijativama, manifestacijama, raspravama i događanjima u organizaciji fakulteta Veneta tijekom Expo 2015.

Otkrij Događaje Rute FAKULTETI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja