Tema Obrazovanje i stručno osposobljavanje / Ruta:

Međunarodni Instituti

Po prirodi EXPO 2015 ima međunarodni duh, a područje Venecije upotpunjuje svoju obrazovnu ponudu sa mogućnošću izbora međunarodnog instituta: prilika za djecu za konstruktivnu "kulturnu kontaminaciju". Želite li znati više

 Međunarodne škole koje se fokusiraju na kvalitetu programa, nastavnika, objekata i školske uprave.

U ovoj ruti moći ćete pristupiti događajima koje organiziraju međunarodne škole u regiji Venecije, čija je misija multikulturalnost, koja ima svoje korijene upravo u Veneciji.

Otkrij Događaje Rute MEĐUNARODNI INSTITUTI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja