Tema PRAVA I SIGURNOST NA RADNOM MJESTU / Ruta:

Poslovni certifikati

U ovoj ruti naći ćete niz događaja koji se u okviru Svjetske Izložbe 2015, bave svijetom poslovnih certifikata. Želite li znati više

Certifikacija poduzeća, bilo da se odnosi na kvalitetu, okoliš ili sigurnost i zdravlje radnika, je objektivni prikaz da tvrtka temelji svoj rad na aktivnostima za upravljanje koje su opće priznate kao prepoznatljive i kvalificirane, u skladu sa specifičnim propisima koji se primjenjuju na međunarodnoj razini.

Svaki postupak certifikacije uključuje faze projektiranja, najčešće u suradnji sa kvalificiranim savjetnikom, i naknadne provjere pravilne primjene sustava upravljanja, koji vrši odgovorna ustanova za provjeru.

Otkrij Događaje Rute POSLOVNI CERTIFIKATI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja