Tema Sport i slobodno vrijeme / Ruta:

Sportski tereni

U ovoj ruti ćete moći pregledati sve sportske ustanove, dvorane i bazene te niz događaja povezanih s tim objektima, koji će se održati na području Venecije u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2015. Želite li znati više

Možete sudjelovati u posjetama terena sa stručnim vodičem, sudjelovati na prezentacijama vezanim za Vaš omiljeni sport, otvorenjima, mitinzima posvećenim jednom određenom sportu.

Otkrij Događaje Rute SPORTSKI TERENI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja