Tema UMJETNOST / Ruta:

Muzeji i pinakoteke

Ova ruta će Vam omogućiti pristup nizu događanja organiziranih u sklopu Expo 2015, koji će Vam omogućiti da proživite jedinstvene trenutke pred bezbrojnim umjetničkim djelima koja su izložena u brojnim muzejima i galerijama područja. Želite li znati više

Radi se o bogatom i raznolikom sustavu muzeja, s jedinstvenim sklopom raznih kulturnih usluga: od istraživanja do osposobljavanja, od kreativnosti, do specijalizacije, od zaštite, do edukacije i marketinga.

Bogatstvo područja Venecije ne nalazi se samo samo u velikim strukturama, već i u malim zbirkama u najudaljenijim selima, koja čuvaju blago na kojem nam cijeli svijet zavidi.

Otkrij Događaje Rute MUZEJI I PINAKOTEKE

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja