Tema VEZE SA SVIJETOM / Ruta:

Informatičke tehnologije

Na području Venecije postoji više od 5000 tvrtki koje djeluju u svijetu informatičke tehnologije. Tvrtke koje posluju u inženjeringu proizvoda drugih tvrtki, te su zato uključene na ujednačen način u mnoge proizvodne lance, kao i u realizaciji usluga usmjerenih izravno potrošačima. Želite li znati više

Događaji organizirani od strane tvrtki koje se odnose na ovu temu, imaju kao cilj potaknuti znatiželju i na taj način preći od  virtualne aplikacije do praktičnih posljedica koje iz njih mogu nastati.

Otkrij Događaje Rute INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja