Tema VEZE SA SVIJETOM / Ruta:

Promidžba tvrtki i proizvoda

Kreativnost i dosljednost su temelji tvrtki Veneta koje djeluju u području komunikacija. U temelju toga postoji etički pristup kako prema naručitelju tako prema primatelju poruke. Želite li znati više

Predloženi događaji uključuju i agencije čiji klijenti su izravno povezani sa Expo2015, i agencije koje žele dati svoj doprinos u podizanju svijesti o temama koje predlaže Svijetska Izložba 2015.

Otkrij Događaje Rute PROMIDŽBA TVRTKI I PROIZVODA

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja