Tema

ZDRAVSTVO

Prilikom Expo 2015 moći ćete sudjelovati u događanjima koje su organizirale institucije koje pružaju usluge zdravstvenog osiguranja i osiguranja zdravlja građana. Želite li znati više

Od bolnica do privatnih klinika, od domova umirovljenika do tvrtki koje se bave uslugama za starije osobe, rehabilitacija, materijali i instrumenti, bio- medicinska istraživanja, farmaceutska istraživanja, homeopatija i biljne ljekarne.

Čak 23 bolnice u venetu su bile nagrađene zahvaljujući "Programma Bollini Rosso" čiji je cilj identificirati strukture koje zadovoljavaju uvjete "prikladno za ženu". Pažnja za potrebe građana , naročito žena, je jedan od ključnih uvjeta zdravstva u Venetu, zajedno sa raširenom kvalitetom usluga koje se nude  i pažnjom posvećenom odnosu između građana i bolnica.

Odaberi Rutu vezanu uz temu ZDRAVSTVO

Ruta
Bolnice
Sektor bolnica na području Venecije je koncentriran na 2.0 obnovu, kroz sustav reorganizacije koji predviđa, između ostalog, i poboljšanje u relacijskim i ekološkim aspektima, kao i višejezični pristup kako bi zadovoljili potrebe svih građana.

Nastavi...
Ruta
Klinike, laboratoriji i privatni dijagnostički centri
Povodom EXPO 2015, možete sudjelovati u događanjima organiziranim od privatnih klinika, laboratorija i privatnih dijagnostičkih centara na području Venecije.

Nastavi...
Ruta
Domovi i usluge za starije i nemoćne osobe
S obzirom na demografske promjene koje se događaju na području Venecije, tvrtke moraju biti aktivni instrument u izgradnji objekata za starije osobe.

Nastavi...
Ruta
Rehabilitacija
Povodom izložbe EXPO 2015, možete sudjelovati u događanjima koja organiziraju tvrtke u području fizioterapije i rehabilitacije.

Nastavi...
Ruta
Materijali i instrumenti
Povodom EXPO 2015, možete pronaći razne događaje koje organiziraju tvrtke koje opremaju zdravstvo materijalima i instrumentima.

Nastavi...
Ruta
Biomedicinska istraživanja
Zahvaljujući EXPO 2015 možete sudjelovati u događanjima u organizaciji udruga i udruženja za biomedicinska istraživanja.

Nastavi...
Ruta
Homeopatija i biljna medicina
Povodom izložbe EXPO 2015, možete sudjelovati u događanjima organiziranim od strane tvrtki koje sudjeluju u homeopatskoj i biljnoj industriji.

Nastavi...
Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja