Tema ZDRAVSTVO / Ruta:

Biomedicinska istraživanja

Zahvaljujući EXPO 2015 možete sudjelovati u događanjima u organizaciji udruga i udruženja za biomedicinska istraživanja. Želite li znati više

Na području Venecije se nalazi jedan od vrhunskih centara, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, za istraživanje. Svrha ovih zaklada je pokrenuti istraživačke projekte i aktivnosti, kako bi na taj način potakli  rast područja, u znanstvenom, kulturnom i socijalnom smislu.

Otkrij Događaje Rute BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja