Tema ZDRAVSTVO / Ruta:

Klinike, laboratoriji i privatni dijagnostički centri

Povodom EXPO 2015, možete sudjelovati u događanjima organiziranim od privatnih klinika, laboratorija i privatnih dijagnostičkih centara na području Venecije. Želite li znati više

Ove strukture pružaju kvalitetnu zdravstvenu skrb, sa visokom razinom profesionalnosti i fokusiraju se na pacijente i njihove potrebe. Kako bi poboljšali svoje usluge sudjeluju u istraživanju i razvoju novih tehnika i tehnologija, kako bi činile osnovni sastavni dio zdravstvenog sustava u regiji Veneciji.

Otkrij Događaje Rute KLINIKE, LABORATORIJI I PRIVATNI DIJAGNOSTIČKI CENTRI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja