Tema:

Energija

Istraživanje i inovacija, kvaliteta stambenih zgrada i objekata, održivost okoliša: nanotehnologija, farmaceutska istraživanja, inovacije za održivost, održivi i inovativni namještaj, rasvjeta i kućne automatizacije, green economy, ušteda energije, zelena kemija.

Otkrij događaje Teme ENERGIJA

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja