Tema

FINANCIJE

U okviru teme Financije naći ćete događaje koji se nude tijekom EXPO 2015 od strane raznih kreditnih institucija i osiguravajućih društava. Želite li znati više

Najčešći pravni oblik različitih kreditnih institucija je dioničko društvo, dok su banke osnovane kao zadruge, kao što su narodne banke i kreditne unije, i imaju različite karakteristike. Poljoprivredne kreditne institucije, stambene štedionice i štedionice, često javnog vlasništa i lokalnih dimenzija, prisutne su u gotovo svim sistemima.

Nedavno istraživanje je utvrdilo da su poslovnice banaka na području Venecije raspoređene na sljedeći način: 690 u pokrajini Verone, 627 u pokrajini Vicenze, 619 u pokrajini Trevisa, 615 u pokrajini Padove, 505 u pokrajini Venecije, 177 u pokrajini Belluna i 167 u pokrajini Roviga.

Grad s najvećim brojem poslovnica banaka je Verona (209), slijede Padova (198), Venezia (184), Vicenza (114), Treviso (101), Bassano del Grappa (40), Rovigo (40) Conegliano (35) i Belluno (31).

Osiguravajuća društva imaju ključnu ulogu za pojedince, obitelji, stručnjake i poduzetnike, sa specifičnim paketima za vozila i plovila, za životna osiguranja, za proizvode vezane uz putovanja i slobodno vrijeme, kao i one vezane uz dodatnu mirovinu ili dopunsku mirovinu. Osim toga danas neke agencije nude proizvode bankarstva i financija.

Odaberi Rutu vezanu uz temu FINANCIJE

Ruta
Kreditne institucije
U ovoj sekciji možete pronaći razne događaje vezane za područje kreditnih institucija tijekom Expo 2015.

Nastavi...
Ruta
Osiguravajuća društva
Otkrijte razne događaje organizirane u sklopu Svjetske Izložbe 2015 od različitih osiguravajućih tvrtki prisutnih u regiji.

Nastavi...
Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja