Tema ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA / Ruta:

Certifikati Kvalitete

Certifikacija Kvalitete je delikatan zadatak. S druge strane, certifikacija proizvoda, usluga ili sustava uključuje i preuzimanje odgovornosti prema klijentu da sve je u skladu sa standardima kvalitete koje smo postavili. Želite li znati više

Tako, dakle, certifikacija postaje plus koji se može koristiti u poslovnim pregovorima.

Ali kako se odvijaju testovi certifikacije? Predloženi događaji imaju upravo kao cilj prikazati javnosti različite faze certifikacije i u prehrambenom i u industrijskom sektoru.

Otkrij Događaje Rute CERTIFIKATI KVALITETE

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja