Tema ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA / Ruta:

Nanotehnologija

Za razvoj nanotehnologije na sjeveroistočnom području zaslužno je snažno partnerstvo koje se stvorilo između specijaliziranih istraživačkih instituta s lokalnim tvrtkama koje su zainteresirane za ulaganja u nanotehnologiju. Želite li znati više

Rezultat je, dakle, pravi okrug koji se oslanja na mrežu javno-privatnih laboratorija koji surađuju između sveučilišta, istraživačkih instituta i high-tech multinacionalnih i nacionalnih tvrtki.

Sudjelovanje u događajima organiziranima s ciljem upoznavanja svijeta sa nanotehnologijom omogućit će da doživite budućnost.

Otkrij Događaje Rute NANOTEHNOLOGIJA

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja