Tema

KVALITETA HRANE I PIĆA

Ova tema odgovora na niz pitanja o kvaliteti hrane i pića, preko niza događaja, organiziranih u vezi s temama Expo 2015. Želite li znati više

U tom kontekstu, postoje tri oznake kvalitete koji određuju i štite proizvode s određenim karakteristikama kvalitete: zaštićene oznake izvornosti (DOP) ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (IGP) kada se potvrdi veza između kvalitete ili obilježja ili ugleda proizvoda i njegovog zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda (STG), kada se prepozna jedan proizvod ili jelo dobiven od sirovine ili sastojaka koji se tradicionalno koriste ili sa tradicionalnim metodama proizvodnje, prerade ili sastava. Konačno, tu je i oznaka Bio koja identificira proizvode / hranu iz organskog uzgoja.

Slične oznake vrijede i za pića, vina koja imaju zaštićenu oznaku izvornosti (DOP) ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (IGP).  DOP Vina se razvrstavaju u: oznake kontrolirane izvornosti i zajamčenog podrijetla (DOCG) i oznaka kontrolirane izvornosti (DOC).IGP vina uključuju oznake zemljopisnog podrijetla (IGT).

Također se certificiraju procesi koji se odnose na prerađivačku industriju i distribuciju, skladištenja i prijevoza do maloprodaje. Ovi procesi omogućavaju zaštitu proizvoda od zloupotrebe ili pokušaja imitacije.

U ovoj temi, naći ćete dakle, odgovore na mnoga pitanja i odgovore na Vašu radoznalost, pristupajući svijetu hrane, na jedan novi i jedinstveni način: prilika za drugačiji doživljaj u okviru tema Expo 2015.

Odaberi Rutu vezanu uz temu KVALITETA HRANE I PIĆA

Ruta
Oznake DOC i IGT u obrani karakterističnih proizvoda
Ova ruta će vam omogućiti da se upišete na niz ekskluzivnih događanja unutar teme oznaka u obrani karakterističnih proizvoda, u razdoblju Svjetske Izložbe 2015.

Nastavi...
Ruta
Prehrambeni certifikati
Ova ruta će Vam osigurati pristup nizu manifestacija, sa temama vezanim uz prehrambene certifikate i uz sklop mogućnosti koje se nude povodom Expo 2015.

Nastavi...
Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja