Tema KVALITETA HRANE I PIĆA / Ruta:

Oznake DOC i IGT u obrani karakterističnih proizvoda

Ova ruta će vam omogućiti da se upišete na niz ekskluzivnih događanja unutar teme oznaka u obrani karakterističnih proizvoda, u razdoblju Svjetske Izložbe 2015. Želite li znati više

Određeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi su nagrađeni zaštitom Zajednice sa  zaštićenom oznakom izvornosti (DOP) ili zemljopisnog podrijetla (IGP), jer je dokazano da postoji veza između njihove kvalitete ili njihovih karakteristika i njihovog zemljopisnog podrijetla. Područje Venecije ima 18 DOP i 18 IGP.

Unutar ove kategorije se također svrstavaju i vina: vina sa DOP oznakom su klasificirani kao: oznake kontrolirane izvornosti i zajamčenog podrijetla (DOCG) i oznake kontrolirane izvornosti (DOC). IGP oznake uključuju oznake zemljopisnog podrijetla (IGT). Teritorij Venecije ima u ovom trenutku, 14 DOCG, 28 DOC i 10 IGT.

Otkrij Događaje Rute OZNAKE DOC I IGT U OBRANI KARAKTERISTIČNIH PROIZVODA

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja