Tema POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA INDUSTRIJA / Ruta:

Oprema za obradu, pakiranje i prodaju

Od proizvodnje sirovine do njene obrade, od prerade gotovog proizvoda do njegovog pakiranja, od proizvodnje zaštitnih folija do proizvodnje boja i etiketa, od skladištenja pakiranog proizvoda do njegove prodaje. Želite li znati više

Za sve faze proizvodnog lanca su potrebni razni strojevi i oprema.

Ovdje ćete naći sve događaje koje organiziraju tijekom Svjetske Izložbe 2015 tvrtke koje se bave projektiranjem i proizvodnjom opreme za obradu, pakiranje i prodaju hrane.

Otkrij Događaje Rute OPREMA ZA OBRADU, PAKIRANJE I PRODAJU

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja