Tema

INOVATIVNA URBANISTIKA

Događaji vezani uz temu inovativne urbanistike odnose se na održivu arhitekturu, na bio gradnju, na obnove sa "zelenim" pristupom, na restauracije uz uporabu minimalno invazivne i konzervativne tehnologije, sve do teme smart city. Želite li znati više

Područje Venecije je bogato tvrtkama koje su najnaprednije u sektoru primijenjenih tehnologija u urbanistici.

To je uglavnom zbog posebnih karakteristika područja, bogatog  umjetničkim gradovima, te zahvaljujući ekstremnoj morfološkoj raznolikosti teritorija koji se proteže od planina do mora, od ravnica do brda.

U ovom sektoru, potreba za odgovore na stalnu potražnju zdravog stanovanja dovela je do stalnog istraživanja rješenja, tehnologije, te sve sofisticiranijeg i funkcionalnijeg inženjerstva.

Odaberi Rutu vezanu uz temu INOVATIVNA URBANISTIKA

Ruta
Održiva arhitektura -Biogradnja
Bio gradnja i održiva arhitektura su inovativni sektori te među najdinamičnijim u kontekstu urbanog planiranja. Mnoge tvrtke na području Venecije djeluju na proučavanju materijala te na razvoju rješenja za bio gradnju i za energetsku učinkovitost u izgradnji kuća, palača i javnih zgrada.

Nastavi...
Ruta
Obnove
Intervencije na postojećim građevinama spadaju u svakom pogledu u inovativnu urbanistiku: obnova i optimizacija prostora i stanovanja podrazumijeva obavezno korištenje novih tehnologija za uštedu energije i za sanaciju.

Nastavi...
Ruta
Restauracija
U području bogatom povijesti, kao što je područje Venecije postoji posebno aktivan i dinamičan sektor restauracije. Različite faze restauracije u stvari polaze od proučavanja izvornog djela pronalaženjem starih slika ili crteža sve do korištenja nanotehnologije.

Nastavi...
Ruta
Smart City
Na teritoriju Venecije postoje mnoga područja koja su započela proces s ciljem stvaranja Smart City, svrstavajući glavne gradove regije Veneto među najučinkovitije u ovom sektoru.

Nastavi...
Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja