Tema TERITORIJ I KRAJOLICI / Ruta:

Kamenolomi i mramori

Tokom cijelog razdoblja Expo 2015, imat ćete pristup ekskluzivnim događajima povezanim sa fascinantnim i često nedostupnim svijetom, svijet kamenoloma. Želite li znati više

Kamenolom je jedinstveno mjesto: bijeli jezici kamena, na kojima se odražava sunčeva svjetlost, javljaju se između smeđih stijena na planini. Glavni proizvod koji se dobiva, mramor, se može vidjeti svakodnevno na kipovima, ukrasnim pročeljima crkva i palača. Imati ćete dakle, mogućnost da putujete između budućnosti novih tehnologija i tradicija drevne umjetnosti. 

Otkrij Događaje Rute KAMENOLOMI I MRAMORI

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja