Odbor Expo Veneto

Odbor Expo Veneto nastaje sa ciljem sakupljanja i promicanja izazova i mogućnosti, u regionalnom području, ali i izvan njega, koje pruža Svjetska Izložba čije će glavno sjedište biti u Milanu, u zoni Rho Pero, od 1. svibnja do 31. listopada 2015.

Radi se o poslovnoj grupi velegradskog značaja koja je potpisala protokol o suradnji sa Expo 2015 SPA u sklopu kojeg ujedinjuje značajne Ustanove i Udruženja kategorija koje predstavljaju regionalno proizvodno bogatstvo: industrija, trgovina i zanat.

da se pridruže 
Projekt ExpoVeneto 

Kliknite ovdje

Sudionici

Odbor Expo Veneto ima kontakt i surađuje sa tvrtkama područja - 250 tisuća na području Venecije, uključujući i mikro firme, koje intervencijom referentnih kategorija izražavaju namjeru sudjelovanja na projektu.

Odbor se sastaje povremeno u svom sjedištu u Urban Space u Margheri (Venezia) kako bi definirao glavne točke vlastite djelatnosti u odnosu na ciljeve povezane sa Svjetskom Izložbom, na temu "Hraniti Planetu, Energija za Život".

Press Office
ExpoVeneto Committee

PRESS CONTACTS

Kalendar Expo Veneto

Datum odvijanja događaja

Kliknite na dan koji vas interesira i dodajte ga u Vaša događanja

1 Zauzet Datum 1 Slobodan Datum 1 Datum interesa sudjelovanja