Emne FINANS / Rute:

Kredittinstitusjoner

I denne delen vil du finne de tiltakene knyttet til de ulike kredittinstitusjoner i regionen i forbindelse med Expo 2015. Hvis du vil vite mer...

Organiseringen av kredittinstitusjoner er en inndelt struktur, med et hovedsete som har et nettverk av datterselskaper, filialer og agenturer. Hovedkontoret er ansvarlig for noen bestemte aktiviteter, mens de ulike filialene har ansvaret for å ta seg av kundene. Filialene er plassert i nærheten av kundenes bedrifter slik at disse kan komme direkte i kontakt med profesjonelle medarbeidere som bistår med ulike banktjenester, bokføring, regnskap og kontroll.

Utforsk arrangementene knyttet til ruten KREDITTINSTITUSJONER

Kalender Expo Veneto

Dato for arrangement

Klikk på ønsket dag for å legge den til dine arrangementer.

1 Dato IKKE ledig 1 Ledig dato 1 Interessedato