Emne INFRASTRUKTURER OG TRANSPORT / Rute:

Havner

Denne ruten gir deg tilgang til en serie eksklusive arrangementer, utført under Verdensutstillingen 2015, angående havner. Disse strukturene, p.g.a. områdets geografi, har alltid vært i sentrum for økonomisk utvikling i regionen. Hvis du vil vite mer...

Allerede i romertiden, og før det, i etruskernes og paleovenetas (antikke Veneto) tid, var det i Venezia-området store brygger for fortøyning av skip, og ved siden av disse fantes det varehus og store områder for lagring av gods.

Som en hver annen "industri" i Italia, har også havner hatt behovet for å møte utfordringene som følger med den tekniske og organisatoriske utviklingen som stadig påvirker globaliseringen av markedene: det har vært et relevant bidrag av teknologisk innovasjon og organisering av kaien i Venezia.

Det har også blitt utviklet et havneanlegg som defineres mindre eller et turistmål, og som er laget for fritidsfartøy.
 

Utforsk arrangementene knyttet til ruten HAVNER

Kalender Expo Veneto

Dato for arrangement

Klikk på ønsket dag for å legge den til dine arrangementer.

1 Dato IKKE ledig 1 Ledig dato 1 Interessedato