Tema:

Liv

Vår historie, tradisjoner og kvalitet, stil, sport og fritid, utdanning og opplæring, kultur og underholdning, kunst, åndelige veier, vår markedsføring av turisme og hoteller, velferd, helse, kvalitet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Utforsk arrangementene tilhørende temaet LIV