Emne

MILJØMESSIG BÆREDYKTIGHET

De "grønne" bedriftene i Veneto er svært opptatt av miljøet, og har miljømessig bærekraft og aktivitet som har positive effekter for hele lokalsamfunnet som grunnleggende verdier. Hvis du vil vite mer...

Det at av flere foreninger samarbeider med skoler, lærere og innbyggere for å informere dem og øke bevisstheten om saken, viser hvilken interesse Venezia har for miljøet.

Rutene for temaet miljømessig bæredyktighet varierer fra green economy og grønn kjemi til produksjon med liten miljøpåvirkning, fra mekanikk til tjeneste for miljømessig bærekraft til vedlikehold av grunnvann, fra arbeid for å ivareta marin sektor og sanering til, ikke minst, avfallshåndtering (innsamling, bortskaffelse og gjenvinning). 

 Målet med dette temaet i EXPO 2015 er å åpne dørene for alle besøkende som er interessert i bærekraftig utvikling av bedriftene.

Velg en rute knyttet til emne MILJØMESSIG BÆREDYKTIGHET

Rute
Green Economy og grønn kjemi
Takket være Expo 2015, kan du delta på ulike arrangementer organisert av bedrifter opptatt av green economy og grønn kjemi.

Fortsett…
Rute
Produksjon med liten miljøpåvirkning
Lage produkter som har liten miljøpåvirkning er et av de viktigste målene for de nye "grønne" bedriftene: miljøvennlig oppførsel har absolutt en positiv effekt på hele samfunnet.

Fortsett…
Rute
Mekanikk til tjeneste for miljømessig bærekraft
Styring av miljøkvalitet, inne og ute, er en av de viktigste sidene til mekaniske systemer for miljømessig bærekraft.

Fortsett…
Rute
Vedlikehold av territoriets grunnvann
Regionen Veneto og dens bedrifter fremmer konstant vedlikehold av territoriets grunnvann. Dette for å hindre risiko for de fastboende og bidrar til driften av systemet for jordbruk-vann.

Fortsett…
Rute
Mose, demninger og beskyttelse av havet
I forbindelse med Expo 2015, kan du delta på ulike arrangementer organisert av bedriftene som ivaretar det marine.

Fortsett…
Rute
gjelder drenering
Denne ruten tilbyr en rekke arrangementer som er organisert og markedsført under under EXPO 2015, og som gjelder drenering.

Fortsett…
Rute
Innsamling, bortskaffelse og gjenvinning av avfall
Gjenvinning hindrer sløsing av potensielt nyttig materiale og garanterer større bærekraft i syklusen for framstilling og bruk av materialer, reduserer forbruket av råvarer, energiforbruk og klimagassutslipp.

Fortsett…
Kalender Expo Veneto

Dato for arrangement

Klikk på ønsket dag for å legge den til dine arrangementer.

1 Dato IKKE ledig 1 Ledig dato 1 Interessedato