Emne MILJØMESSIG BÆREDYKTIGHET / Rute:

gjelder drenering

Denne ruten tilbyr en rekke arrangementer som er organisert og markedsført under under EXPO 2015, og som gjelder drenering. Hvis du vil vite mer...

Drenering i Venezia-området er svært omfattende p.g.a. urbanisasjonens utstrekning og stadig mer intenst regnvær; bedriftene som utfører drenering tar seg også av kontroll og utvikling av territoriets vannressurser og vanntilstand i tillegg til systemets bæredyktighet.

Utforsk arrangementene knyttet til ruten GJELDER DRENERING

Kalender Expo Veneto

Dato for arrangement

Klikk på ønsket dag for å legge den til dine arrangementer.

1 Dato IKKE ledig 1 Ledig dato 1 Interessedato