Emne MILJØMESSIG BÆREDYKTIGHET / Rute:

Innsamling, bortskaffelse og gjenvinning av avfall

Gjenvinning hindrer sløsing av potensielt nyttig materiale og garanterer større bærekraft i syklusen for framstilling og bruk av materialer, reduserer forbruket av råvarer, energiforbruk og klimagassutslipp. Hvis du vil vite mer...

Med gjenvinning av avfall, i sammenheng med avfallshåndtering, menes strategier og metoder for å gjenvinne nyttige materialer fra avfall for å bruke dem istedenfor å kaste dem i søppelfyllinger og forbrenningsanlegg.

Innsamling, bortskaffelse og gjenvinning av avfall er for tiden et emne av stor interesse. Alle retningslinjer, prosedyrer, strategier og metoder brukes bl.a. for å redusere virkningene av avfall på menneskenes helse og for miljøet.

I forbindelse med Expo 2015, kan du delta på ulike arrangementer organisert av bedrifter tilhørende bransjen.
 

Utforsk arrangementene knyttet til ruten INNSAMLING, BORTSKAFFELSE OG GJENVINNING AV AVFALL

Kalender Expo Veneto

Dato for arrangement

Klikk på ønsket dag for å legge den til dine arrangementer.

1 Dato IKKE ledig 1 Ledig dato 1 Interessedato