Emne MILJØMESSIG BÆREDYKTIGHET / Rute:

Mose, demninger og beskyttelse av havet

I forbindelse med Expo 2015, kan du delta på ulike arrangementer organisert av bedriftene som ivaretar det marine. Hvis du vil vite mer...

Venezia-territoriet og bedriftene her er langt fremme når det gjelder beskyttelse av de marine omgivelsene, ikke bare gjennom bygging av forebyggende verk, men også gjennom informasjon og utdanning, i hovedsak rettet mot befolkningen i kystområdene.
 

Utforsk arrangementene knyttet til ruten MOSE, DEMNINGER OG BESKYTTELSE AV HAVET

Kalender Expo Veneto

Dato for arrangement

Klikk på ønsket dag for å legge den til dine arrangementer.

1 Dato IKKE ledig 1 Ledig dato 1 Interessedato