Personvernrett

Med henvisning til nettstedet www.expoveneto.it, presiserer vi at de fleste av disse sidene og/eller innhold er tilgjengelig for besøkende uten at disse må registrere seg på sidene. Der det er det nødvendig å utføre en registreringsprosedyre (beskyttet områder), krever denne prosedyren at man fyller ut feltene med personlige data. Unnlatelse av å gi de opplysninger som kreves i de nødvendige feltene vil ikke gi tilgang til beskyttet området. Vi kan også få tilgang til personlige data hvis man bestemmer seg for å oppgi dem i e-postmeldinger.

I de tilfeller som er nevnt ovenfor vil vi informere deg om at dine personopplysninger vil bli brukt av EXPOVENETO iht. grunnleggende prinsipper fastsatt av Italiensk Lovdekret nr. 196 av 30. juni 2003, regelverk for vern av personopplysninger.

Databehandlingsansvarlig er Attiva S.p.A. med hovedkontor i Via Portenari 21/23 – Marghera VENEZIA (For merverdiavgiftsnummer se OM OSS).

Vi ønsker at gjøre deg oppmerksom på, at dine personopplysninger og eventuell emailadresse, innført under registrering i beskyttet område og enhver annen personlig informasjon som innsamles etter registrering, vil bli anvendt til følgende formål: (a) levering av Tjenester etter at du har godkjent Regelverket og/eller kontraktens generelle vilkår; (b) det som trengs for utarbeidelse og tilrettelegging av elektroniske nyhetsbrev; (c) kontroll av brukers anvendelse av brukerkonto og beskyttelse av brukerkonto mot uvedkommendes adgang; (d) administrasjon, vedlikehold og teknisk veiledning vedrørende Tjenestene; (e) kvalitets- og strukturforbedring av hjemmesiden EXPOVENETO og opprettelse av nye funksjoner, egenskaper og Tjenester; (f) administrasjon av eventuelle anmeldelser angående brukers innhold; (g) eventuell anmeldelse av ulovlige handlinger til de kompetente myndigheter; (h) oppfyllelse av forpliktelser som kreves av lover og regelverk; (i) regelmessig utsendelse av meddelelser vedrørende initiativer og arrangementer organisert av EXPOVENETO.

Samtykke til behandling av personopplysninger er nødvendig. Manglende samtykke gir ingen konsekvenser; men det vil dermed ikke være mulig å utføre tjenestene angitt under forrige punkt.

For å gjennomføre ovennevnte formål vil dine personlige data formidles, videresendes, behandles, eller teknisk håndteres av tredjeparter, som EXPOVENETOs samarbeidspartnere. Dine personopplysninger kan for øvrig videresendes rettslig myndighet, kontroll- og overvåkingsmyndigheter, dersom dette bestemmes av loven eller regelverk eller kreves av rettmessige tiltak. Under alle omstendigheter vil personopplysningene ikke videresendes, som angitt i Lovdekret nr. 196 av 30. juni 2003 om databeskyttelse og lignende.

I forbindelse med behandling av personopplysninger, kan brukeren til enhver tid utøve sine rettigheter i henhold til art. 7) databeskyttelse, hvor:

“Art.7. Retten til innsyn i egne personopplysninger og andre rettigheter"
 1. Du har rett til å få vite om personopplysninger om deg finnes, selv om de ennå ikke er registrert, og få beskjed i lett forståelig form.
 2. Du har rett til at kreve opplysninger om:
  1. opprinnelsen til personopplysninger;
  2. målet med og metoder for databehandling;
  3. logikken som brukes dersom bearbeiding utføres ved hjelp av elektroniske instrumenter;
  4. innehavers, de ansvarliges og representantens identifikasjon i henhold til artikkel 5, komma 2;
  5. mottagere eller kategorier av mottagere, som personopplysningene kan formidles, eller som kan komme i kontakt med disse i egenskap av representant i landet, ansvarlige eller agenter.
 3. Du har krav på følgende:
  1. oppdatering, retting eller hvis ønsket integrering av data;
  2. sletting, konvertering til anonym form eller sperring av behandlede personopplysninger i forbindelse med overtredelse av loven, samt de personopplysninger hvor oppbevaring ikke er nødvendig i forhold til de formål som opplysningene er innhentet eller behandlet for;
  3. bekreftelse på at operasjonene under bokstavene a) og b) har blitt formidlet, også det som gjelder deres innhold, om hvem personopplysningene er blitt formidlet eller gitt videre til, med mindre dette viser seg umulig eller bruk av midler er urimelige i forhold til rettighetene.
 4. Du har rett til å protestere, helt eller delvis i tilfelle:
  1. gyldige grunner vedrørende behandling av personopplysninger, også dersom de er relevante for innsamlingens formål;
  2. behandling av personopplysninger med henblikk på utsendelse av reklamemateriale, direkte salg, markedsundersøkelser eller kommersielle kommunikasjoner.
PFor å utføre rettighetene som fastsatt i Lovdekret n. 196/03 art. 7, kan brukeren per brev kontakte Attiva S.p.A. Via Portenari 21/23 – Marghera VENEZIA, eller sende en e-post til følgende adresse: info@expoveneto.it.

EXPOVENETO kan registrere informasjon vedrørende brukerens anvendelse av hjemmesiden (adgangsfrekvens, favoritt-tjenester, omfang av dataoverføring, sporing av viste sider m.m.) og i tillegg til bruk av ‘gjennomsiktige GIFer' som EXPOVENETO bruker for å verifisere om e-postene åpnes. EXPOVENETO anvender også informasjon, som ikke tillater direkte identifikasjon av brukeren (som anonyme data, cookies, IP-adresser, clickstream data, browser, osv.) for å forbedre hjemmesiden og nye egenskaper og funksjoner for denne. EXPOVENETO kan kontrollere og overvåke brukerens favoritter, aktiviteter, meddelelser og trender, for å forbedre og optimere sidene. EXPOVENETO bruker cookies, ‘gjennomsiktige GIFer' og informasjon på log-filen for at: (a) verifisere effektiviteten til reklamekampanjer; (b) lagre brukerens innførte informasjon for at unngå gjentagelse; (c) kontrollere antall besøkende, viste sider, osv.; (d) spore innhold sendt fra bruker.