Generelle vilkår for bruk av nettstedet

Forord:

På denne siden finnes generelle vilkår for bruk av nettsiden www.expoveneto.it (heretter forkortet til "generelle vilkår" og "nettsiden") som alle som vil navigere på sidene må overholde. Tilgang til nettsiden og navigasjon på nettsidene betyr at du aksepterer de generelle vilkårene. Hvis brukeren ikke godtar vilkårene, er det tilstrekkelig å avstå fra å navigere på sidene til nettstedet.
Alle som går inn på nettstedet erklærer implisitt at de ikke vil bruke nettstedet og innholdet her til ulovlige formål eller som er i strid med gjeldende lov. Generelle vilkår kan endres av Attiva S.p.A. til enhver tid og uten at det gis forhåndsvarsel til brukerne. Det er brukernes oppgave å kontrollere vilkårene før man går inn på nettstedet. Tilgang til nettstedet etter at endringene er utført innebærer at man samtykker til de generelle vilkårene.

Art. 1) Copyright – Opphavsrett

Alt innhold og opplysninger på nettstedet som eksemplene nedenfor, men ikke begrenset til dette, som tekst, bilder, lydfiler og grafikk er beskyttet av opphavsrett og beskyttes iht. lovgivning om opphavsrett. Nettstedet kan også inneholde bilder hvis opphavsrett tilhører tredjeparter. Det er derfor forbudt å kopiere, redigere eller bruke materialet på nettstedet uten skriftlig godkjenning fra Attiva S.p.A. Dette gjelder også annen aktivitet som kan påvirke rettighetene til forfattere og innehavere av andre åndsverksrettigheter.
 

Art. 2) Bruk av nettstedet

Nettstedet og dets innhold kan kun benyttes til personlige, forsknings eller pedagogiske formål, med unntak av noen direkte eller indirekte kommersiell bruk, forutsatt at opphavsretten er angitt. Som eksempel kan nevnes (men ikke begrenset til kun dette) innholdet på nettstedet: tekster, bilder, videoer, slagord, tegninger, animert eller på annen måte, grafisk og/eller generell tekst. Innholdet på nettstedet kan ikke, verken helt eller delvis, kopieres, endres, reproduseres, lastes opp, skives om, overføres eller distribueres uten skriftlig autorisasjon fra Attiva S.p.A. Unntak for dette er trykking, nedlasting og visning av innholdet på nettstedet laget for din egen personlige ikke-kommersielle bruk, forutsatt at det aktuelle materialet ikke er endret på noen måte, og at opphavsretten er angitt. Videre kan innholdet på nettstedet ikke distribueres, helt eller delvis, gjennom kommunikasjonskanaler som internett, fjernsyn, radio eller noen annen form, uten forutgående skriftlig samtykke fra Attiva S.p.A.
 

Art. 3) Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Alt innhold som er publisert på nettstedet er gitt med formål om generell informasjon. Attiva S.p.A., samt Expo-komiteen Veneto, gir ingen garanti med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet og forbeholder seg retten til å endre og oppdatere denne informasjonen uten forutgående varsel. Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. er ikke ansvarlig for eventuelle skader, direkte eller indirekte, inkludert tap av fortjeneste, som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet og dets innhold, eller nettsteder knyttet til dette direkte eller indirekte, for eventuelle utelatelser eller feil. Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader, direkte eller indirekte, inkludert tap av fortjeneste, som følge av feil eller mangler i informasjonen, bilder, generell informasjon i Arrangementer som er lagt til eller sider tilhørende Tjenester for den besøkende eller bedrifter. Når det gjelder hyperkoblinger til eksterne nettsider er Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. ikke ansvarlige for tilgjengelighet, sikkerhet, innhold og eventuelle brudd på lov eller rettighetene til tredjemenn som følger av innholdet på disse eksterne nettstedene. Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. godkjenner ikke innholdet på disse sidene.
Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. forbeholder seg også retten til å sperre eller begrense tilgangen til nettsiden uansett grunn og etter eget skjønn. Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. godkjenner ikke noe innhold, meninger, bedømmelser, uttalelser og anbefalinger gitt av bedrifter eller organisasjoner, og fraskriver seg alt ansvar i denne forbindelse. Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. kan ikke på noen måte identifiseres med bildenes fotograf eller annet innhold og uttrykk som er lastet opp på nettsiden av bedrifter eller organisasjoner. Expo-komiteen Veneto og/eller Attiva S.p.A. utfører ingen kontroll av innholdet, men reservere seg retten til å fjerne, når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, innholdet og uttrykk som ikke er i samsvar med eller som er i strid med forskriftene og/eller egen eller tredjeparters rettigheter. Man har ytringsfrihet når man kommenterer brukernes tekst og bilder, men det må alltid brukes et passende språk uten banning. Attiva S.p.A forbeholder seg retten til å fjerne, når som helst, uten forvarsel og etter eget skjønn, kommentarer fra brukere som ikke er i samsvar med, og/eller bryter de generelle vilkår og andres rettigheter.
 

Art. 4) Gjeldende lov og domstol

De generelle vilkårene vil være underlagt den italienske lov og skal tolkes i samsvar med denne, inkludert eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med de Generelle Vilkårenes innhold, varighet og effektivitet, samt enhver annen avtale, som refererer til disse. Domstolen som har jurisdiksjon til å håndtere eventuelle tvister i forbindelse med generelle vilkår og andre avtaler som refererer til disse, er domstolen i Venezia. I henhold til italiensk lov, i tilfelle språkforskjeller og avvikelser, som skulle forekomme mellom den italienske utgave av foreliggende betingelser og bruksvilkår, og en av de andre språkutgaver som for eksempel den engelske eller franske, er det den italienske utgaven som gjelder.