Onderwerp Kultuur en Spektakel / Route:

Uitgeverijen

Hier kun je je inschrijven op de talloze evenementen die door de uitgevers van het grondgebied van Venetië tijdens de Wereldtentoonstelling zijn georganiseerd. Om meer van te weten

Een uitgeverij selecteert literaire bijdragen die het verdienen te worden gepubliceerd: dit kunnen bijvoorbeeld krantenartikelen, boeken of teksten van elke aard zijn (voor school, historische, wetenschappelijk-documentaristische, dossier en onderzoeken, psychologische of sociologische teksten, spanning of fantasie, etc).

Vaak is het de taak van de uitgeverij interessante auteurs te ontdekken en te publiceren, of activiteiten organiseren ter promotie van de auteurs.

Niet noodzakelijkerwijs,heeft de uitgeverij de tools voor publicatie: voor het technische gedeelte in feite wordt het publiceerwerk vaak aan derden uitgeleend die samenwerken voor het printen voor de verspreiding van het werk, de informatica, audiovisueel, en radio/televisieomroep.

Ontdek de Evenementen van deze route UITGEVERIJEN

Kalender Expo Veneto

Data wanneer het evenement zich afspeelt

Klik op de dag van interesse om toe te voegen aan jouw evenementen.

1 Datum NIET beschikbaar 1 Datum beschikbaar 1 datum van interesse