Onderwerp

Werk en Human Resourses

Dit onderwerp zal helpen om toegang te krijgen tot een netwerk van routes, bedacht en ontworpen in relatie tot de onderwerpen van Expo 2015, betreffende werk en human resources:van de rechten van de werknemers en de vakbonden tot de opleidingen en management van veiligheidsystemen, van de materialen voor de veiligheid op het werk tot de bedrijfsveiligheidscertificaten , van arbeidsbureaus tot uitzendbureaus. Om meer van te weten

Iedere werknemer in de Venetiaanse productieketen, volgens de normen van de Europese Unie, geniet van een reeks rechten op het werk wat betreft gezondheid en veiligheid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, bescherming tegen alle vormen van discriminatie.

Een belangrijke rol in dit verband, is die van de vakbonden, die gedefinieerd kunnen worden als "verenigingen niet erkend als werknemers, opgericht ter bescherming van de professionele belangen van haar leden". Hun activiteit bestaat uit verschillende niveaus, bedrijfsniveau, district- regionaal- en nationaal niveau, door het aanbieden van bijstand- en adviesverlening aan hun leden.

Op het gehele grondgebied is, altijd volgens regels en normen voortdurend aangemoedigd tot verbetering van de veiligheid en de gezondheid in alle sectoren van het bedrijfsleven, overheid en particulieren. Het is ook gericht op de verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden,door het verspreiden van kennis op grote schaal, via advisering en training.

Als het gaat om veiligheid op werk gaat het over mensen, niet over bureaucratie, en het recht op gezondheid is een belangrijk beginsel. Een mondiale ethiek, complex en buitengewoon belangrijk, opent zijn deuren voor werknemers, werkgevers of voor gewoon nieuwsgierigen, om zich voor te stellen door een reeks gerichte initiatieven tijdens de Wereldtentoonstelling 2015.

Kies een route verbonden aan het onderwerp WERK EN HUMAN RESOURSES

Route
Opleiding en beheer van veiligheidssystemen
Het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk is een wezenlijk onderdeel van de algemene leiding van een bedrijf. In deze zin zijn advies en training van fundamenteel belang, verzorgd door gespecialiseerde ondernemingen, meer in het bijzonder door veiligheid management systemen.

Ga door
Route
Materialen voor veiligheid op het werk
Ontdek de verschillende mogelijkheden en exclusieve evenementen, door inspiratie verkregen uit de thema's van de Expo 2015, op het gebied van materialen voor de veiligheid op het werk. De wet voorschriften ter voorkoming van ongevallen, speelt een sterke rol op het werk, niet alleen voor kwetsbare werknemers maar ook op een bredere schaal van werkzaamheden.

Ga door
Route
Bedrijfscertificering
Hier vind je een serie van evenementen in het kader van de Wereldtentoonstelling van 2015, rond de wereld van bedrijfs certificeringen.

Ga door
Kalender Expo Veneto

Data wanneer het evenement zich afspeelt

Klik op de dag van interesse om toe te voegen aan jouw evenementen.

1 Datum NIET beschikbaar 1 Datum beschikbaar 1 datum van interesse