Onderwerp

Duurzaamheid milieu

De zogenaamde "groene" Venetiaanse bedrijven, die aandacht besteden aan het milieu,hebben duurzaamheid als fundamentele waarde en alle activiteiten die positieve effecten hebben voor de gehele gemeenschap. Om meer van te weten

De aanwezigheid van verschillende organisaties die samenwerken met scholen, opvoeders en burgers, voor het informeren en bewust laten worden over dit thema, getuigt van het belang dat het grondgebied van Venetië toont ten opzichte van het milieu.

De routes in het onderwerp duurzaamheid, variëren van groene economie en groene chemie tot producties met weinig nadelige gevolgen voor het milieu, van de mechanisch service voor de ecologische duurzaamheid tot het onderhoud van hydrogeologisch gebied, van de werken van  bescherming en sanering van de zee, en als laatste, de behandeling van afval (inzameling, verwerking en recycling).

De doelstelling van dit onderwerp binnen de EXPO 2015, is de deuren te openen voor alle bezoekers die geïnteresseerd zijn in de duurzame ontwikkeling van ondernemingen.

Kies een route verbonden aan het onderwerp DUURZAAMHEID MILIEU

Route
Groene Economie en Groene Chemie
Dankzij de EXPO 2015 kun je deelnemen aan diverse evenementen georganiseerd door bedrijven die actief zijn in de groene economie en groene chemie.

Ga door
Route
Duurzaam ondernemen
Het creeeren van produkten met weinig gevolgen voor het milieu is èèn van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe "groene"bedrijven: een attent gedrag op het milieu heeft zeker ook een positief effect hebben op de gehele gemeenschap.

Ga door
Route
Werktuigkundigen in dienst van duurzaamheid voor het milieu
Het beheer van de kwaliteit van het milieu, zowel binnen als buiten is één van de fundamentele aspecten van mechanische systemen in dienst van ecologische duurzaamheid.

Ga door
Route
Hydrogeologisch onderhoud van terreinen
De Regio Venetië en haar ondernemingen bevorderen een permanent onderhoud van het hydrogeologische gebied , waardoor de risico's voor de woongemeenschap worden voorkomen en bijdraagt aan het functioneren vanhet landbouw- hydraulisch systeem.

Ga door
Route
Mose, dammen en de werken voor bescherming van de zee
Ter gelegenheid van EXPO 2015 kun je deelnemen aan evenementen die worden georganiseerd door ondernemingen die zich bezighouden met werkzaamheden ter bescherming van de zee.

Ga door
Route
Terugwinning
Deze route biedt een reeks evenementen, georganiseerd en gestimuleerd in het kader van de EXPO 2015, met betrekking tot terugwinning.

Ga door
Route
Verzamelen, verwerken en recycling van afval
Recycling voorkomt verspilling van potentieel waardevolle materialen zorgend voor een grotere duurzaamheid van produktiecyclus en gebruik van materialen, vermindert het verbruik van grondstoffen, energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Ga door
Kalender Expo Veneto

Data wanneer het evenement zich afspeelt

Klik op de dag van interesse om toe te voegen aan jouw evenementen.

1 Datum NIET beschikbaar 1 Datum beschikbaar 1 datum van interesse