Onderwerp

WATER

In dit onderwerp vind je een rijke verzameling van mogelijkheden en evenementen, die plaatsvinden tijdens de Expo 2015,rond het thema water,van de waterbronnen , tot de latere behandeling en zuivering ervan, waardoor je je kunt verdiepen in de wereld van mineraalwater en frisdranken en hun botteling. Om meer van te weten

Het grondgebied van Venetië is bezaaid met belangrijke rivieren en   en wateropvangbasins, welke door de jaren heen onvermijdelijk het leven van alle beschavingen hebben beïnvloed in dit gebied. De symbiotische relatie tussen mens en water is bestendigd door de eeuwen heen, het water wordt beschouwd als een absoluut en waardevol goed, dit is de reden waarom de waterlopen niet onderworpen zijn geweest aan nalatigheid, door industrialisatie, zoals in andere gebieden is gebeurd.
                                                   
Uit controles en tellingen van de bronnen werd uitgewezen op een  meer dan positieve gezondheid van bergwaterbronnen  , zowel vanwege hun kwaliteit,omdat er  zelden verontreinigende stoffen gevonden worden, als voor de hoeveelheid,omdat er geen verminderingen van waarde zijn geregistreerd.                                  

Het duurzaam gebruik van idrotermominerale (natuurlijke bronnen), d.w.z.  de mineraal- en bronwaterbronnen (bestemd voor de botteling), die worden  gebruikt voor hun  bijzondere hygienische eigenschappen, of voor medicinale drankjes, thermale en minerale wateren (met therapeutische doeleinden) en de geothermische bronnen (bestemd voor de warmtewisseling), heeft een scenario van groot belang zowel voor het curatieve gedeelte als voor de sociaal-economische voordelen.

Kies een route verbonden aan het onderwerp WATER

Route
Bronnen
Deze route zal je toelaten om deel te nemen aan een serie van exclusieve evenementen, georganiseerd in het kader van de Expo 2015, die je een bevoorrechte toegang geven tot de vitale wereld van de bronnen.

Ga door
Route
Mineraalwater en limonades
Het grondgebied van Venetië is een gebied rijk aan minerale wateren met verschillende eigenschappen, vooral verdeeld over de provincies Venetië, Padua en Vicenza.

Ga door
Route
Behandeling en zuivering van water
Hier ontdek je een reeks evenementen die plaatsvinden tijdens de Wereldtentoonstelling 2015, om aan al je nieuwsgierigheid en eisen met betrekking tot de zuivering van het water te voldoen.

Ga door
Route
Bottelen
Je vindt hier een uitgebreid assortiment van exclusieve evenementen die plaatsvinden tijdens de Expo 2015, om aan al je nieuwsgierigheid en eisen met betrekking tot het bottelen te voldoen.

Ga door
Kalender Expo Veneto

Data wanneer het evenement zich afspeelt

Klik op de dag van interesse om toe te voegen aan jouw evenementen.

1 Datum NIET beschikbaar 1 Datum beschikbaar 1 datum van interesse