Privacy Politiek

Met betrekking tot de site www.expoveneto.it , let wel dat de meerderheid van de pagina's en/of de inhoud toegankelijk zijn voor de bezoeker zonder de noodzaak van identificatie . Wanneer u echter wel een registratie procedure moet doen(gereserveerde zone), deze procedure vereist het invullen van velden met uw persoonlijke gegevens. Bij het weigeren van de gevraagde gegevens in de verplichte velden zal u de toegang tot de gereserveerde zone worden geweigerd.

We kunnen ook op de hoogte worden gesteld van uw persoonlijke gegevens wanneer u besluit ons uw persoonlijke gegevens te mailen. In de hierboven genoemde gevallen willen wij u informeren dat uw persoonlijke gegevens door EXPOVENETO zullen worden gebruikt met volledige inachtneming van de bij wetsbesluit neergelegde fundamentele beginselen n.196 van 30 juni 2003, code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Graag willen we u erop wijzen dat uw persoonlijke gegevens en eventuele e-mail adres dat u hebt opgegeven in de registratie in de gereserveerde velden en alle andere informatie dat wordt verzameld bij registratie wordt verwerkt voor de volgende doeleinden:A) de levering van de Diensten na de aanvaarding van het Reglement en/of de Algemene Voorwaarden van het contract.(B) activiteiten die nodig zijn voor de inrichting en organisatie van het verzenden van nieuwsbrieven; (c) de controle op het juiste gebruik van de account van de rechtmatige gebruiker en bescherming tegen toegang door onbevoegden;(D) het beheer, het onderhoud en technische assistentie met betrekking tot de Diensten; (en) verbetering van de kwaliteit en structuur van de website EXPOVENETO en de oprichting van nieuwe functionaliteit, karakteristieken en services; (f) het beheer van alle rapporten over de inhoud van de gebruiker;G) eventuele aangifte over illegale activiteiten aan de bevoegde instanties; (h) het uitvoeren van de verplichtingen opgelegd door wetten of verordeningen; i) het geregeld versturen van berichten over initiatieven en georganiseerde evenementen door EXPOVENETO.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk. De weigering tot toestemming heeft geen gevolgen; het zal echter niet mogelijk zijn van de bij het vorige punt genoemde diensten gebruik te maken. Om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken, worden uw persoonsgegevens doorgegeven, overgedragen,of in ieder geval technisch bewerkt,ook door derden , medewerkers van EXPOVENETO. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan de gerechtelijke autoriteit, toezicht en bewakingsdiensten en controle, bedoeld als in wetten of voorschriften of kan op grond van wettige maatregelen nodig zijn. In ieder geval, de persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door het wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003, code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en latere wijzigingen, worden niet bekend gemaakt.

In verband met de verwerking van de persoonsgegevens kan de gebruiker ten allen tijde terugvallen op de rechten op grond van art. 7) van het Wetboek met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, op grond waarvan:

"Art. 7 Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten"

De geinteresseerde heeft het recht om bevestiging van bestaan of van hem betreffende persoonsgegevens te krijgen, ook indien nog niet geregistreerd , en hun communicatie in begrijpelijke vorm.

De geinteresseerde heeft het recht om indicatie te verkrijgen over:
1 bron van de persoonsgegevens;
2 de doelen en methoden van behandeling;
3 de toegepaste logica in geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten;
4 de identiteit van de eigenaar, de verantwoordigen, beheerder en de op grond van artikel 5,paragraaf 2 aangewezen vertegenwoordiger;
5 onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordiger in de Staat, beheerders/verantwoordiger of agenten.

De geinteresseerde heeft het recht op:
1.update, de rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
2. de annulering, transformatie in anonieme vorm of afscherming van de onrechtmatig verwerkte gegevens, gegevens waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt inbegrepen;
3.de verklaring dat de bij a) en b) zijn aangemeld, als ook met betrekking tot hun inhoud, aan degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verbreid, behalve in het geval waarin een dergelijke vervulling onmogelijk blijkt of een gebruik van middelen kennelijk onevenredig met het beschermde recht.

De geinteresseerde heeft het recht zich te verzetten,in het geheel of gedeeltelijk tegen:
1 voor legitieme redenen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, ook al zijn die relevant voor collectie/verzamelings doel;
2 de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die het versturen van reclamemateriaal of directe verkoop als doel hebben, of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

Om de rechten voorzien bij wetsdecreet nr. 196/03 art. 7 uit te kunnen oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met Actief S.p.A. per brief gericht aan de Via Portenari 21/23 - Marghera VENEZIA, of stuur een e-mail naar het volgende adres: EXPOVENETO kan informatie registreren wat betreft gebruik van de site door de gebruiker (frequentie, gebruik van uw favoriete Diensten, grootte van gegevensoverdrachten, informatie die wordt weergegeven door de gebruiker, en nog veel meer), naast het gebruik van 'clear gifs' om te controleren of de e-mail verzonden door EXPOVENETO daadwerkelijk door de gebruiker zijn geopend.EXPOVENETO gebruikt ook informatie die de rechtstreekse identificatie van de gebruiker niet toestaat(zoals anonieme gebruikersgegevens cookies, IP-adressen, clickstream-gegevens, browser, etc. ) Voor het verbeteren van de website en voor elke nieuwe functie en functionaliteit hiervan , met het recht om te controleren en toezicht te houden op de voorkeuren, activiteiten, communicatie en ontwikkeling van de gebruiker, met het oog op verbetering en functionaliteit.EXPOVENETO gebruikt ook cookies, trasparante GIFS ' en over de log bestanden om: (a) controleer de effectiviteit van de campagnes; (b) de informatie die is ingevoerd door de gebruiker niet herhaal de vorige huurder; (c) het controleren van elementen zoals aantal bezoekers, bekeken pagina's, enz. ; (d) de inhoud door de gebruiker is verzonden.