Komitet Expo Veneto

Komitet Expo Veneto powstał z myślą o dowartościowaniu całego regionu Wenecji Euganejskiej, wykorzystując wyzwania, możliwości potencjał jakie daje Wystawa Światowa - EXPO 2015. Będzie ona miała siedzibę główną w Rho-Pero pod Mediolanem. Odbędzie się od 1 maja do 31 października 2015 roku.

Jest to grupa zadaniowa która podpisała protokół porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy z Expo 2015 spa. Zadaniem jest połączenie poprzez współdziałanie Instytucji i Stowarzyszeń reprezętujących świat produkcji regionalnej: przemysł, handel i rzemieślnictwo.

by wziąć udziału w
projekcie ExpoVeneto

Kliknij tutaj

podmioty uczestniczące

Komitet Expo Veneto, współpracuje i dialoguje z przedsiębiorstwami regionalnymi (250 tysięcy na terytorium Wenecji wraz z mikroprzędsiębiorstwami) a to, dzięki zaangażowaniu tych głównych, najważniejszych które okazują chęć bycia częścią tego projektu.

Spotkania odbywają się periodycznie w głównej siedzibie Urban Sapce w Marghera (Wenecja). Na tych zgromadzeniach omawia się kwestie ściśle połączone z pracami nad naszymi celami związanymi ze Światową Wystawą a dokładnie, z jej tematem "Żywienie planety, energia dla życia".

Press Office
ExpoVeneto Committee

PRESS CONTACTS

Kalendarz Expo Veneto

Dni w których odbędzie się wydarzenie

Kliknij na interesujący Cię dzień, by dodać go do sekcji moje kalendarium

1 data niedostępna 1 data dostępna 1 Preferowana data wizyty