Motyw:

Życie

Nasza historia, tradycje i doskonałości, styl, sport, rekreacja i czas wolny, edukacja i szkolenia, kultura i rozrywka, nasza sztuka, ścieżki ducha, nasza promocja turystyki regionalnej oraz obsługa hotelarska, odnowa biologiczna, opieki zdrowotna, jakości i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zapoznaj się z wydarzeniami ŻYCIE