Kategoria

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE

W temacie Edukacja i Wykształcenie znajdziesz wydarzenia oferowane podczas Expo 2015. temat ten obejmuje cały proces wiedzy: od podstawowego poziomu, do najwyższych szczebli edukacji: żłobki przyzakładowe, przedszkola, szkoły niepubliczne, instytuty międzynarodowe, uniwersytety, akademie i konserwatoria. Dowiedz się więcej...

Edukacja i szkolenia są podstawą naszego życia społecznego - karmimy nasz umysł poprzez ciągłe kształcenie. Możliwość kształcenia się, które musi zagwarantować społeczeństwo swoim obywatelom, powoduje podnoszenie wartości człowieka, jego umiejętności, przedsiębiorczości i energii.

Ewolucja naszej planety jest od zawsze wprost proporcjonalna do rozwoju kulturowego jej mieszkańców.
 
Terytorium Wenecji jest pełne historycznych uniwersytetów publicznych oraz innowacyjnych niepublicznych struktur szkoleniowych, stworzonych aby odpowiedzieć na ciągłą potrzebę rozwoju zawodowego. Liczne udoskonalenia prawne, w zarządzaniu i technologii wymagają stałej i ciągłej nauki, kształcenia się.
 
Tematy o edukacji i kształceniu są silnie związane z Expo 2015. Na tym bazując terytorium Wenecji otwiera swoje drzwi za pośrednictwem przedsiębiorstw i instytucji, dla wszystkich tych, którzy mają w sercu rozwój i doskonalenie się człowieka.   
 

Wybierz kategorie związaną z wybranym tematem EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE

Ścieżki tematyczne
Przedszkola, Żłobki
Tu znajdziesz eventy i wydarzenia organizowane przez wszystkie firmy, które podczas Expo 2015, dzielą się swoimi projektami na temat przedszkoli i żłobków, publicznych i prywatnych oraz przyzakładowych, rozsianych na całym terytorium.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Szkoły Niepubliczne
W tym zagadnieniu znajdziesz wszystkie wydarzenia organizowane przez te instytuty, podczas trwania Expo 2015. Pomogą one odwiedzającym dokładniej poznać ten ekscytujący i zróżnicowany świat edukacji.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Szkoły Międzynarodowe
Naturą EXPO 2015 jest międzynarodowość, również terytorium Wenecji wzbogaca swoją ofertę edukacyjną w międzynarodowe szkoły. To szansa dla Państwa dzieci, aby stały się częścią procesu ''kulturowej kontaminacji". Szkoły międzynarodowe, koncentrują swoją uwagę na jakości programu nauczania, udogodnień i kierunkach kształcenia oraz poziomie kwalifikacji wykładowców.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Uniwersytety
Uniwersytety Wenecji, jak również Werony i Padwy, klasyfikują się wśród pięciu najlepszych uniwersytetów w całych Włoszech. Niekwestionowaną jest wysoka wartość uniwersytetów, rektorów, profesorów i naukowców w całej Wenecji Euganejskiej. Dzięki wysokiej jakości ich pracy mogą się szczycić uznaniem międzynarodowym.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Akademie i Konserwatoria
Tutaj znajdziesz wszystkie wydarzenia muzyczne i artystyczne, otwarte dla publiczności, zorganizowane na terytorium Wenecji podczas trwania Światowej Wystawy.

Dalej...
Kalendarz Expo Veneto

Dni w których odbędzie się wydarzenie

Kliknij na interesujący Cię dzień, by dodać go do sekcji moje kalendarium

1 data niedostępna 1 data dostępna 1 Preferowana data wizyty