Kategoria

ZATRUDNIENIE I ZASOBY LUDZKIE

Tutaj znajdziesz dostęp do zestawu ścieżek tematycznych, zaprojektowany w odniesieniu do tematów Expo 2015 r., w zakresie zatrudnienia i zasobów ludzkich: prawa pracowników, związki zawodowe, system zarządzania bezpieczeństwem, informacje i materiał dotyczące bezpieczeństwa w pracy, certyfikaty rzetelności dla firmy, urzędy pracy i agencje zatrudnienia. Dowiedz się więcej...

Zgodnie z precyzyjnymi normami Unii Europejskiej, każdy pracownik sektora produkcyjnego Wenecji Euganejskiej posiada szereg praw i obowiązków w zakresie BHP, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji.

Kluczową rolę w tym kontekście odgrywają związki zawodowe, które mogą być określone jako "nie uznawane stowarzyszenia pracowników, utworzone w celu ochrony interesów zawodowych swoich członków." Ich zakres działania istnieje na różnych poziomach; w danym przedsiębiorstwie, okręgowe lub na poziomie regionalnym i krajowym, zapewniając pomoc i doradztwo na rzecz swoich członków.

Zgodnie z prawem, na całym terytorium, istnieje nieustanne zachęcanie do poprawy BHP we wszystkich sektorach przedsiębiorczych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Jest to również dążenie do udoskonalenia warunków życia i pracy, rozpowszechniając informacje w sposób masowy poprzez doradztwo i szkolenia.

Jeśli mówimy o bezpieczeństwu w ​​miejscu pracy to mamy na myśli osoby, nie biurokracje. Prawo do zdrowia jest podstawową i niepodważalną zasadą. Świat etyki, bardzo złożony i niezwykle ważny, otwiera swoje podwoje dla pracowników, pracodawców, lub osób zainteresowanych tym tematem, poprzez szereg ukierunkowanych inicjatyw. Wydarzenia te będą aktywne podczas trwania Światowej Wystawy w 2015 roku.
 

Wybierz kategorie związaną z wybranym tematem ZATRUDNIENIE I ZASOBY LUDZKIE

Ścieżki tematyczne
Szkolenia i systemy zarządzania bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo i higiena pracy jest integralną i jedną z podstawowych części zarządzana przedsiębiorstwem. Dlatego, niezbędne jest doradztwo i szkolenia oferowane przez wyspecjalizowane firmy, a dokładniej, poprzez systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
BHP - bezpieczeństwo pracy
W tej sekcji znajdziesz wyjątkowe wydarzenia i eventy z dziedziny materiałów dla bezpieczeństwa w miejscach pracy, wzorując się na tematach z Expo 2015. Zapobieganie wypadkom odgrywa bardzo ważną rolę w miejscach pracy, nie tylko tych najbardziej niebezpiecznych

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Certyfikaty rzetelności dla firm
Na tej ścieżce znajdziesz imprezy organizowane podczas trwania Światowej Wystawie 2015 r., dotyczące certyfikatów dla firm na całym świecie.

Dalej...
Kalendarz Expo Veneto

Dni w których odbędzie się wydarzenie

Kliknij na interesujący Cię dzień, by dodać go do sekcji moje kalendarium

1 data niedostępna 1 data dostępna 1 Preferowana data wizyty