Kategoria

WODA

W tej tematyce, zorganizowanej podczas Expo 2015, znajdziesz interesujący zestaw wydarzeń dotyczących kwestii wody: od źródeł z których wypływa poprzez system przetwarzania do momentu oczyszczania. Wydarzenia te pozwolą Ci wejść w świat wody mineralnej, napoi oraz ich butelkowanie. Dowiedz się więcej...

Terytorium Wenecji jest hojnie obdarzone w wielkie rzeki i zbiorniki wodne, które w sposób nieunikniony wpłynęły na życie wszystkich cywilizacji które istniały na tym terenie. Symbioza między człowiekiem i wodą utrwalała się przez wieki. Woda, jest uważana za cenne i absolutne dobro, dlatego też drogi wodne nigdy nie zostały poddane zaniedbaniu, nawet podczas procesu industrializacji.

Z wykazu badania wód źródlanych, wyciągnięte zostały bardzo pozytywne wnioski na temat stanu przydatności do spożycia wody z obszarów górskich. Te wyniki obejmują zarówno ich czystość, ponieważ rzadko stwierdzono zanieczyszczenia, jak i jakości, gdyż nie odnotowano zmniejszenia ich wartości mineralnych.

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów hydrotermalnych dzielą się na wody mineralne i wody źródlane (przeznaczonych do butelkowania) które są wykorzystywane dzięki swoim szczególnym właściwością do celów higienicznych lub leczniczych. Natomiast wody termalnych i mineralne pitne używane są celach terapeutycznych. Zasoby geotermalne wykorzystywane są dzięki odwiertom do wymiany ciepła). Zrównoważone wykorzystywanie tych zasobów ma istotne znaczenie dla korzyści leczniczych i społeczno-gospodarczych.
 

Wybierz kategorie związaną z wybranym tematem WODA

Ścieżki tematyczne
Źródła
Ta ścieżka tematyczna pozwoli Ci wziąć udział w serii wydarzeń, organizowanych w ramach Expo 2015, które dadzą Ci uprzywilejowany dostęp do świata źródeł.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Woda mineralna i napoje
Terytorium Wenecji jest bogate w wody mineralne o różnych właściwościach rozmieszczonych głównie w prowincjach Wenecji, Padwy i Vicenzy.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Oczyszczanie ścieków
W tej sekcji dowiesz się na tema wielu eventów odbywających się podczas Światowej Wystawy 2015 w celu zaspokojenia wszystkich swoich ciekawości i potrzeb związanych z procesem oczyszczania wody.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Butelkowanie
Znajdziesz tu wiele wydarzeń i eventów odbywających się podczas Expo 2015 w celu zaspokojenia ciekawości związanych z procesem butelkowania.

Dalej...
Kalendarz Expo Veneto

Dni w których odbędzie się wydarzenie

Kliknij na interesujący Cię dzień, by dodać go do sekcji moje kalendarium

1 data niedostępna 1 data dostępna 1 Preferowana data wizyty