Kategoria

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

"Zielone" przedsiębiorstwa Wenecji, to te, dla których największą wartością jest zrównoważony rozwój i wszystkie inne działania mające na celu pozytywny wpływ na całą społeczność. Dowiedz się więcej...

Obecność stowarzyszeń, które współdziałają ze szkołami, pedagogami, nauczycielami i obywatelami, w celu informacyjnym i podniesieniu świadomości na ten temat, wykazuje jak wielkie zainteresowanie demonstruje ten region dla ochrony środowiska.

Ścieżki tematyczne tu znajdujące się są bardzo różnorodne. Green economy i zielona chemia, produkcje o niskim wpływie na środowisko naturalne, mechanika, usługi dla zrównoważonego rozwoju, utrzymanie hydrogeologiczne terenu, począwszy od gospodarki ekologicznej i zielonej chemii do produkcji o niskim wpływie na środowisko, ochrona zasobów morskich, rekultywacja, przetwarzanie odpadów (zbieranie, składowanie, przetwarzanie). 

Celem tego tematu podczas targów EXPO 2015 jest otwarcie drzwi dla wszystkich odwiedzających, zainteresowanych w kwestie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Wybierz kategorie związaną z wybranym tematem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ścieżki tematyczne
Green Economy I Zielona Chemia
Terytorium Wenecji jest jednym z regionów, gdzie inwestycje w "zieloną rewolucje" są największe.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Produkcja z niskim wpływem na środowisko
Tworzenia produktów o niskim wpływie na środowisko jest jednym z najważniejszych celi nowo powstałych "zielonych" firm.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Maszyny dla zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie jakością środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jest jednym z podstawowych aspektów systemów mechanicznych funkcjonujących na korzyść zrównoważonego rozwoju.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Ochrona hydrogeologiczna terenów
Region Wenecji i jej przedsiębiorstwa promują stałe i ciągłe utrzymanie zlewni hydrogeologicznej, która zabezpiecza społeczności zamieszkującą dany teren i przyczynia się do poprawnego funkcjonowania systemu hydrauliki rolniczej.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Projekt Mose, tamy i ochrona środowiska morskiego
Z okazji EXPO 2015 istnieje możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez przedsiębiorstwa, które zajmują się ochroną środowiska morskiego

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Rekultywacja
Sekcja ta oferuje szereg imprez i wydarzeń, z tematyki rekultywacji, organizowanych i promowanych podczas EXPO 2015.

Dalej...
Ścieżki tematyczne
Zbieranie, składowanie i przetwarzanie odpadów
Recyklizacja (Recykling) to ponowne przetwarzanie odpadów potencjalnie przydatnych, gwarantujące w ten sposób zrównoważony cykl produkcyjny. Przetwarzanie tych materiałów, zmniejsza zużycie surowców naturalnych, redukuje zużycia energii i emisje dwutlenku węgla do atmosfery oraz gazów cieplarnianych.

Dalej...
Kalendarz Expo Veneto

Dni w których odbędzie się wydarzenie

Kliknij na interesujący Cię dzień, by dodać go do sekcji moje kalendarium

1 data niedostępna 1 data dostępna 1 Preferowana data wizyty