Subiect INFRASTRUCTRI ȘI TRANSPORTURI / Itinerar:

Transporturi și logistică

Acest traseu are scopul de a vă introduce, printr-o serie de evenimente elaborate în cadrul Expo 2015, numeroasele activități ale sectorului transporturilor și al logisticii. Pentru a știi mai mult...

De la construirea mijlocului de transport, la conducerea sa, acordând atenție tuturor întreprinderilor din domeniul transporturilor și ținând cont de părțile terțe specializate în transportarea diferitelor mărfuri, a alimentelor ambalate și în serviciile logistice în general.

De obicei obiectivele principale ale politicii transporturilor din acest teritoriu, bazate pe indicațiile europene, sunt acelea de a garanta o mai bună integrare a țărilor din zonele periferice, de a îmbunătăți și potenția legăturile cu celelalte țări europene și de a realiza un sistem care să raspundă exigențelor de protecție a mediului, în deosebi minimizând impactul asupra mediului înconjurător și consumul de energie.

Descoperiți evenimentele acestui itinerar TRANSPORTURI ȘI LOGISTICĂ

Calendarul Expo Veneto

Date desfășurare eveniment

Faceți click pe ziua care vă interesează pentru a o adăuga la evenimentele dumneavoastră.

1 Acastă dată NU este disponibilă 1 Această dată este disponibilă 1 Data de interes