Privacy

Cu referire la site-ul www.expoveneto.it, vă precizăm că majoritatea paginilor sale și/sau a conținutului este accesibilă vizitatorilor fără necesitatea indentificării pentru consultare. Acolo unde este necesară înregistrarea (account), această procedură presupune completarea unor spații cu propriile date personale. Lipsa datelor cerute în spațiile obligatorii nu va permite accesul la account. Datele dumneavoastră personale ne pot ajunge la cunoștiință deasemena în cazul în care decideți să ni le transmiteți prin intermediul unui mesaj de poștă electronică.

În cazurile de mai sus dorim să vă informăm că datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către EXPOVENETO respectând principiile fundamentale ale Decretului Legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, Codul în materie de protecție a datelor personale.

Titularul datelor strânse și al tratamenului acestora este Attiva S.A., cu sediul legal pe strada Via Portenari 21/23 - Marghera VENEȚIA (consultați CINE SUNTEM)

Dorim să vă informăm că datele dumneavoastră personale și eventuala adresă de e-mail pe care o inserați în momentul înregistrării vor fi tratate cu următoarele scopuri: (a) furnizarea serviciilor după acceptarea Regulamentului și/sau a Termenilor și Condițiilor contractului; (b) activități necesare predispunerii și organizării trimiterii de newsletter; (c) verificarea utilizării regulamentare a account-ului de către utilizatorul legitim și protejarea account-ului de accese neautorizate; (d) gestionarea, întreținerea și asistența tehnică relativă Serviciilor; (e) îmbunătățirea calității și structurii sitelui EXPOVENETO și crearea unor noi funcții, caracteristici și servicii; (f) gestionarea eventualelor semnalări relative Conținutului utilizatorului; (g) eventuala denunțare a activităților ilicite în fața Autorităților Competente; (h) îndeplinirea îndatoririlor impuse de legi și regulamente; (i) trimiterea periodică a unor comunicate cu referire la inițiative promovate și evenimente organizate de EXPOVENETO.

Este necesar consimțământul pentru tratamentul datelor personale. Refuzare consimțământului nu comportă nici un fel de consecință; totuși nu ne va fi posibil să vă furnizăm serviciile precedent indicate.

În vedere scopurilor mai sus indicate datele dumneavoastră personale sunt comunicate, transmise, sau cel puțin elaborate tehnic deasemenea de către părți terțe, colaboratorii EXPOVENETO. Datele dumneavoastră personale vor putea fi dealtfel transmise Autoritățiilor Judiciare, Instituțiilor de supraveghere și control în cazul în care este astfel prevăzut de legi și regulamente sau este cerut pe baza unor măsuri legitime de prevedere. În orice caz datele personale, defenite de Decretul Legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, Codul în materie de protecție a datelor personale, ș.a., nu vor fi difuzate.

Cu privire la tratamentul datelor, utilizatorul își va putea exercita în orice moment drepturile prevăzute de art. 7) al Codului în materie de protecție a datelor personale, conform căruia:

„Art. 7. Dreptul de a accesa datele personale și alte drepturi”
Persoana interesată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor sale personale, chiar dacă nu sunt încă înregistrarte, iar comunicarea acestora va fi într-o formă inteligibilă. 
Persoana interesată are dreptul de a obține indicații:
1. despre originea datelor personale;
2. despre scopul și modalitatea tratamentului;
3. despre logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
4. despre datele identificative ale titularului, ale responsabililor și al reprezentantului ales conform art. 5. 2;
5. despre indivizii sau categoriile de indivizi cărora pot fi comunicate datele personale sau care le pot afla fiind reprezentanți desemnați de Stat în acel teritoriu, responsabili sau însărcinați.

Persoana interesată are dreptul să obțină:
1. actualizarea, rectificarea, așadar în cazul în care este interesată, integrarea datelor.
2. eliminarea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor tratate prin încălcarea legii, inclusiv a celor a căror conservare nu este necesară în relație cu scopurile pentru care datele au fost culese sau tratate succesiv;
3. atestarea cum că operațiile a) și b) au fost aduse la cunoștiință, și în ceea ce privește conținutul acestora, celor cărora datele au fost comunicate sau difuzate, cu excepția cazului în care aceasta s-a demonstrat imposibilă sau comportă utilizarea unor mijloace vizibil disproporționate având în vedere dreptul tutelat.

Persoana interesată are dreptul de a se opune, total sau parțial: 1. din motive legitime tratamentului datelor sale personale,  dacă aceste motive sunt pertinente scopului colectării; 2. tratamentului datelor sale personale cu scopul trimiterii unor materiale publicitare sau de vânzare directă sau prin efectuarea unor cercetări de piață sau a unor comunicări comerciale”.
Pentru a își exercita drepturile prevăzute de Decretul Legislativ 196/3 art. 7, utilizatorul va putea contacta Attiva S.A. prin intermediul unei scrisori trimise la adresa Via Portenari 21/23 - Marghera VENEȚIA, sau prin intermediul unui email la următoarea adresă: info@expoveneto.it

EXPOVENETO va putea înregistra informații cu privire la utilizarea site-ului de către utilizator (frecvența accesării, utilizarea Serviciilor preferate, dimensiunea transferării datelor, informații vizualizate de utilizator, ș.a), și utiliza „GIF transparet” pentru a verifica dacă emailurile trimise de EXPOVENETO utilizatorului au fost deschise. EXPOVENETO va folosi deasemea informațiile care nu permit directa identificare a utilizatorului (ca și datele anomine de utilizare, cookies, adese IP, date clickstream, browser, etc.) pentru a îmbunătății site-ul și pentru fiecare nouă caracteristică și funcție a acestuia, cu posibilitatea de a verifica și monitoriza preferiințele, activitățile, comunicările și tendințele utilizatorului, cu scopuri de îmbunătățire și funcționale. EXPOVENETO va folosi deasemenea cookies, „GIF transparet” și informații pe file de registru cu scopul de a: (a) verifica eficacitatea campaniilor promoționale; (b) memora informațiile introduse de utilizator pentru ca acesta să nu trebuiască să le repete; (c) controla elementele ca și numărul total de vizitatori, paginile vizualizate, etc.; (d) trasa Conținutul trimis de utilizator.