Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Premisă:

Pe această pagină se găsesc Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului www.expoveneto.it (urmează, din motive de spațiu, respectiv „Termeni și Condiții” și „Site-ul”) care trebuiesc respectate de oricine intenționează să navigheze pe paginile acestuia. Accesul pe Site și orice acțiune legată de navigația pe paginile web constituie acceptarea Termenilor și Condițiilor. În cazul în care utilizatorul nu are intenția de a accepta Termenii și Condițiile, este suficient să nu navigheze pe paginile acestui Site.
Oricine accesează Site-ul declară implicit că nu utilizează Site-ul și materialul conținut pe acesta pentru scopuri ilicite sau contrare legiilor în vigoare. Attiva S.A. poate modofica Termenii și Condițiile în orice moment, fără preaviz și menținând în vigoare obligația utilizatorilor de a le viziona periodic, înainte de a accesa conținutul Site-ului. Accesul pe Site după aceste modificări comportă aderarea completă și necondiționată la Termeni și Condiții în felul în care aceștia au fost modificați.

Art. 1) Copyright - Proprietatea Intelectuală.

Întregul conținut și toate informațiile de penacest Site și, în special textele, imaginile, fișierele audio și grafica, având simplu scop exemplificativ și nu exhaustiv, sunt supuse drepturilor de autor și tutelate conform normativului cu privință la copyright. Pe Site se pot găsi deasemenea imagini al căror copyright aparține unor terțe părți. Așadar este interzisă orice operație de copiere, extracție sau utilizare neautorizată, în scris în mod expres de Attiva S.A., a materialelor prezente pe Site, deasemenea orice altă activitate care poate leza drepturile autorilor și a titularilor altor drepturi asupra operelor intelectului accesibile pe acest Site.

Art. 2) Utilizarea Site-ului.

Site-ul și conținutul acestuia pot fi utilizate exclusiv în scop personal, de cercetare sau didactic, excluzând scopurile în mod direct sau indirect comerciale, fiind întodeauna indicată clar relativa proprietate intelectuală. Având scop exemplificativ și nu exhaustiv, prin conținutul site-ului se face referință la: texte, fotografii, video, sloganuri, desene animate sau nu, în general orice reprezentație grafică și/sau textuală. Conținutul Site-ului nu poate fi copiat, modificat, reprodus, republicat, încărcat, transcris, transmis sau distribuit, integral sau parțial, în orice mod sau formă, fără să fi obținut preventiv autorizație scrisă de la Attiva S.A., cu excepția activităților de printare, download și vizualizare a unei părți ale conținutului Site-ului întreprinse exclusiv cu scop personal și nu comercial și cu condiția ca materialul respectiv să nu fie modificat în nici un fel și să îi fie clar indicată proprietatea intelectuală.  Deasemenea, conținutul, integral sau parțial,  al Site-ului nu va putea fi difuzat prin intermediul canalelor de comunicare, ca de exemplu Rețaua de Internet, sistemele televizive, radiofonice sau de orice altă natură fără autorizare preventivă scrisă de la Attiva S.A.

Art. 3) Excluderea garanțiilor și limitarea responsabilității.

Întreg conținutul Site-ului are simplu scop de informare generală. Attiva S.A., precum și Comitetul Expo Veneto, nu oferă nici un fel de garanție cu priviință la exactitate și plenitudine și își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste informații fără nici un fel de preaviz. Comitetul Expo Veneto și/sau Attiva S.A. nu sunt responsabili pentru orice daună, directă sau indirectă, inclusiv daune patrimoniale, produse de utilizarea sau imposibilitatea utilizării Site-ului și conținutului său, sau a site-urilor direct sau indirect corelate, sau din erori și omisiuni. Deasemenea Comitetul Expo Veneto și/sau Attiva S.A. nu sunt responsabili pentru orice daună, directă sau indirectă, inclusiv daune patrimoniale, produse de erori sau omisiuni conținute în informațiile, fotografiile, datele în general conținute în cadrul Evenimentelor inserate pe paginile relative Serviciilor Pentru Vizitatori sau pentru Întreprinderi. Cu priviință la legăturile hypertext cu site-uri web externe, este exclusă responsabilitatea Comitetului Expo Veneto și/sau cea a Attiva S.A. cu privire la disponibiliate, siguranță, conținut și la orice nerespectare a legii sau a drepturilor părților terțe rezultate din conținutul acestor site-uri web externe, aceste legături hypertext nu comportă nici un fel de gir din partea Comitetului Expo Veneto și/sau a Attiva S.A. cu privință la conținutul acestor site-uri.

Comitetul Expo Veneto și/sau Attiva S.A. își rezervă deasemenea dreptul de a întrerupe sau limita accesul pe propriul site web pentru orice motiv și la prorpia discreție. Comitetul Expo Veneto și/sau attiva S.A. nu folosesc nici un conținut, opinie, hotărâre, părere, aviz sau recomandare inserată de către Companii sau Întreprinderi, declinând în mod expres orice responsabilitate în această privință. Comitetul Expo Veneto și/sau Attiva S.A. nu sunt în nici un fel identificabili cu autorul fotografiilor sau oricăror altor conținuturi și expresii, încărcate pe site de către Întreprinderi și Companii. Comitetul Expo Veneto și/sau Attiva S.A. nu vor efectua nic un control preventiv, filtrare sau examinare substanțială a acestui conținut, rezervânduși oricum posibilitatea de a elimina, în orice moment, fără preaviz și la discreție conținutul și expresiile mai sus menționate care nu apar în conformitate și/sau nu respectă Regulamentul prezent și/sau propriile drepturi sau cele ale părților terțe. Comentariile cu privire la textele și fotografiile Utilizatorilor vor putea fi orientate spre maxima libertate de exprimare, dar menținând un limbaj decent și excluderea cu atenție a tuturor obscenităților. Attiva S.A. își rezervă facultatea de a elimina, în orice moment, fără preaviz și la propria-i discreție comentariile Utilizatorilor care nu apar în conformitate cu și/sau încalcă Termenii și Condițiile și drepturile altora.

Art. 4) Legea Aplicabilă și Forul Competent.

Acești Termeni și Condiții sunt supuse legislației italiene și vor fi interpretate conform acesteia, fiind inclusă orice controversă cu privire la existența, validitatea și eficacitatea termenilor și Condițiilor și oricărui alt acord cu referire la acestea. În limitele celor afirmate mai sus, forul competent de cunoașterea fiecărei controverse care se poate ivi privind acețti Termeni și Condiții și deasemenea orice alt acord referitor la aceștia, va fi Forul din Veneția. În virtutea aplicării legii italiene, în cazul unui eventual contrast interpretativ între versiunea în limba italiană și cea eventuală în limba engleză sau franceză a acestor Termeni și Condiții de utilizare, va predomina versiunea italiană.